Iskolapszichológia szakirány Pszichológia osztatlan képzés (2005-ig iratkozottak)

Iskolapszichológia Program

(osztatlan pszichológus képzés kredites tanegységlistája (2006 előtt iratkozottak), megfeleltetései a

bolognai MA képzésben és helyettesítő tanegységei


Előfel-tétel Kódok a Tanácsadás és iskolapszichológia MA szakirányon Hirdetés féléve 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév
J K Ö J K Ö J K Ö J K Ö
PSN-I01 Nevelés-, oktatás- és iskolapszichológia PSZM-TI-102 1 E 3 30
PSN-I02 Nevelés-, oktatás- és iskolapszichológia PSZM-TI-110 3 G 3 30
PSN-I03 Tanulási készségek diagnosztikája és fejlesztése PSZM-TI-114/x Tanulási nehézségek 2 E 3 30
PSN-I04 Tanulási készségek diagnosztikája és fejlesztése PSZM-TI-117 2 G 3 30
PSN-I05 Preventív programok és gyermekvédelem PSZM-TI-122/x Preventív iskolai programok 4 E 3 30
PSN-I06 Preventív programok és gyermekvédelem PSZM-TI-114/x Gyermekvédelem 2 G 3 30
PSN-I07 Szociálpszichológia az iskolában PSZM-105 Szociálpszichológia 1 G 6 60
PSN-I08 Oktatáspedagógia, tantervelmélet és tantervfejlesztés Helyette: PSZM-TI-114/x* Kulturális és szocializációs tényezők az egészségnevelésben 2 E 3 30
PSN-I09 Oktatáspedagógia, tantervelmélet és tantervfejlesztés PSZM-TI-114/xPedagógia 2 G 3 30
PSN-I10 Iskolai szervezetelmélet és szervezetfejlesztés I01, I02, I08, I09 PSZM-TI-104 1 E 3 30
PSN-I11 Iskolai szervezetelmélet és szervezetfejlesztés I01, I02, I08, I09 PSZM-TI-122/x Iskolai szervezet vizsgálatai 3 G 3 30
PSN-I12 Az iskolában alkalmazott diagnosztika és programértékelés PSZM-TI-113 2 E 3 30
PSN-I13 Az iskolában alkalmazott diagnosztika és programértékelés PSZM-TI-108 3 G 3 30
PSN-I14 Nevelési tanácsadás és az eltérő bánásmódot igénylő gyerekek pszichológiája PSZM-TI-119 3 G 5 60
PSN-I15 Személyiségfejlesztő csoportmunka az iskolában I16 PSZM-TI-221/xSzemélyiségfejlesztő csoportmunka az iskolában 4 E 3 30
PSN-I16 Személyiségfejlesztő csoportmunka az iskolában (alapélmény) Eredeti kódon 1-2 M 2 30
PSN-I17 Konzultáció és tanácsadásHelyette: I01, I02 PSZM-TI-109 vagy, ha TA programra jár, akkor PSZM-TI-103 2 (3) E 3 30
PSN-I18 Konzultáció és tanácsadás gy. I01, I02 PSZM-TI-221/x Iskolai konzultáció 4 G 3 30
PSN-I19 Programzáró vizsga I01-I18 Eredeti kódon Minden félév 7
Összesen 65 18 180 18 180 13 150 16 90

A PSZM-TI-NNN/X választható blokkokban található tanegységek /X sorszámai az aktuális félévre generálódnak, ezért nem csak a kódszámnak, hanem a címnek is egyeznie kell.

A PSZM-TI-221/x kódok a 2009-2010-es tanévben PSZM-TI-121/x kódon voltak hirdetve.