Doktori képzés

Vezetett doktori témák:

Témavezető: N. Kollár Katalin

Tanári pálya jellemzői, tanárkutatás

§         A sikeres tanár jellemzői

§         Pedagógusok osztálytermi kommunikációja

§         Pedagógusok iránti attitűdök mérése az Implicit Asszociációs Teszttel

Tanárképzés Pedagógusképzés – elvárások és a képzés hatékonyságának vizsgálata

Iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők:

§         Teljesítménymotiváció

§         Tanulási nehézségek és összefüggéseik a környezeti tényezőkkel

Társas kapcsolatok

  • Társas kapcsolatok serdülőkorban
  • Társas kapcsolatok az iskolában
  • Integrált oktatás szociálpszichológiai kérdései
  • Társas kapcsolatok és szerepek a családban

Megvédett disszertációk:

Kádár Annamária (2008) A magyar nyelv- és irodalom oktatás hatékonysága különböző nyelvi régiókban – egy oktatási reform hatásvizsgálata. Témavezető: N. Kollár Katalin

Taskó Tünde (2010): Iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők vizsgálata . Témavezető: N. Kollár Katalin

Ágota (2002): Témavezető: N. Kollár Katalin

Pajor Gabriella (2013): Témavezető: N. Kollár Katalin