Eddigi rendezvényeink témái

2015/16-os tanév:

az őszi félév időpontjai:

2015.09.29.     Kedd    9:00    12:00
2015.10.20.     Kedd    9:00    12:00
2015.11.24.    Kedd    9:00    12:00
2015.12.08.    Kedd    9:00    12:00

Minden alkalommal az előző évhez hasonlóan folytatódnak az esetmegbeszélő csoportok is 12:00-14:00-ig.

 

 

2014/15-ös tanév:

2014. szeptember
Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

2014.október
Tamás Márta: Szűrő vizsgálatok – milyen életkorban mit érdemes csoport, ill. évfolyam szinten szűrni?

és Szupervíziós esetmegbeszélés

2014 november
N. Kollár Katalin, Szabó Éva: Az iskola- és óvodapszichológus protokoll

2014. december
Lakatos Katalin Ph.D /a BHRG Alapítvány szakmai vezetője: Tanulási rizikó csoportok szűrése és felzárkóztató terápiái
(Állapot és Mozgásvizsgálat 5 éves kortól és az organikusan éretlen gyermekek TSMT-l-ll és HRG-terápiája).

2015. február
Csabai Krisztina: A Madárfészekrajz gyakorlati alkalmazhatósága. PPKE BTK Pszichológia Intézet Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Esetmegbeszélő csoportok

2015. március
Szimethné Galaczi Judit: „Szülői értekezleten” – óvodapszichológusi tapasztalatok szülőkkel való csoportos munkáról

Esetmegbeszélő csoportok

2015. április 14.

Saródy Vera: Hogyan „adjuk el magunkat” iskolapszichológusok PR tevékenysége

Dologné Kovács Izabella – IP-OP adminisztráció az excel tábla segítségével

Németh Lilla: Az új Tanulási stílus kérdőív skálái, használati javaslatok és kutatási eredmények

Esetmegbeszélő csoportok

2015. május 12.

Kiss Anna, Németh Nóra: Integrációs szemlélet a gyakorlatban és a másság kommunikációja a norvég és magyar óvodai gyakorlatban.

Esetmegbeszélő csoportok

2013/14-es tanév:

2013. október  (1.)
Pálnokné Pozsonyi Márta a Nevelési Tanácsadók Egyesületének elnöke: A nevelési tanácsadás és az iskolapszichológia együttműködésének lehetőségei
Szabó Éva az MPT OP_IP elnöke: Az iskolapszichológus koordinátor feladatköre és együttműködése az óvoda és iskolapszichológussal
Czirjákné Vértesi Mariann a B:A:Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézményének vezetője.:
Az iskolapszichológus koordinátor a gyakorlat tükrében

2013. október (2.)
N. Kollár Katalin, Tamás Márta: Az óvoda- és iskolapszichológia törvényi szabályozásának aktuális kérdései

2013. november
Tamás Márta: Hogyan készül és miért hasznos a „jó” a munkaköri leírás?
Az MPT Óvoda- és iskolapszichológia szekciójának rendkívüli közgyűlése
Szupervíziós esetmegbeszélés (a résztvevők által hozott esetek)

2013. december
N. Kollár Katalin-Bernáth László: Tanulási stílus kérdőív
Taskó Tünde Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével.

2014. január
Járó Katalin, Sarkadi-Nagy Szilvia, Halász Andrea, Antal Tímea: A hierarchikus szociometriára épülő csoportfejlesztés: Mérei projekt

2014. február
F. Lassú Zsuzsa: Mentálisan sérülékeny családok iskolapszichológus nézőpontból

2014. március
N. Kollár Katalin, Tamás Márta: Gyakorlati problémák – munkaköri leírás és pedagógus II. minősítéshez portfólió készítés
Szupervíziós esetmegbeszélés (a résztvevők által hozott esetek)

2014. április
Dr. Gyebnár Viktória: A vizuális kreativitásteszt (TCT-DP) ismertetése, használt mutatórendszere és felhasználási lehetőségei az iskolai gyakorlatban

2014. május
Pethő Adél: Művészetterápia felhasználása középiskolás csoportokban

A 2012/13-as tanév rendezvényeinek témái és előadói

2012. szeptember
Tamás Márta: A MATEHETSZ és NTE közös ajánlása a tehetséggondozás pszichológiai protokolljához

2012. október
Szitó Imre: Egyénre szabott, környezetbarát és környezetváltoztató iskolapszichológiai módszerek a 7-13. osztályban

2012. november
Páll-Balázs Gréta, Fejér Noémi, Karsai Eszter: Alternatív Osztályfoglalkozások
(szexuális nevelés, pályaválasztás, agresszió kezelés, konfliktus kezelés stb.)

Szabó Csilla: Az osztály és az iskolapszichológus együttműködési lehetőségei

2013. január
Az iskolapszichológia változó törvényi szabályozása – beszélgetés Brassói Sándor főosztályvezetővel az aktuális kérdésekről (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Szabó Éva a DIPSZI vezetője (Szeged): Az iskolapszichológus, mint vitamin a szervezetben.

2013. február
Szabó Csilla: Újszerű gyakorlati “modell” a pályaorientáció intézményi szintű támogatására

2013. március
Révay Máté: Amerikai álom? – szubjektív élménybeszámoló oktatásról és pszichológiáról Észak-Amerikában

2013. április
Kiscsoportos esetfeldolgozás a Bázis szupervízorainak vezetésével

2013. május
Tamás Márta: A pszichológusok – nevelési tanácsadó pszichológus, iskolapszichológus koordinátor és óvoda-iskolapszichológusok – szerepe a tehetséggondozás területén

A 2011/12-as tanév rendezvényeinek témái és előadói

2011. szeptember
Iskolapszichológia 25 éve konferencia (lásd a rendezvények oldalon)

2011. október
Negrea Vidia Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal

2011. december
Szilágyi Vilmos: Az iskolapszichológusok szerepe és lehetőségei a szexuális nevelésben

2012. január
Bugán Antal Az iskolapszichológus lehetőségei az egészségmagatartás alakításában

2012. február
A Kőbányai Nevelési Tanácsadó óvoda-, és iskolapszichológusai: Tehetséggondozás Kőbányán (módszertani bemutató). Előadók: Tamás Márta, Bálint Simon, Füzérné Csuka Noémi, Stoia Ildikó, Dezsényi Beátrix, Bálint Mária, Ruisz Anna, Kovács Orolya, Borbáth Katalin, Hollósi Eszter, Fleischer Szandra

2012. március
Nemesné Somlai Gitta és Szakács Nóra: „Hát én immár MIT válasszak?” A pálya-tanácsadás lehetőségei a változó világ iskoláiban.

2012. április
N. Kollár Katalin, Tamás Márta Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek – a változó törvényi szabályozás tanulságai.

A MPT Iskolapszichológusi szekciójának közgyűlése.

2012. május
Dr. Gőbel Orsolya: Varázsjátékok az óvoda-, és iskolapszichológusi munkában

A 2010/11-as tanév rendezvényeinek témái és előadói

2010. október
Jármi Éva: Iskolai erőszak megelőző program (Olweus) alkalmazhatósága a magyar iskolákban

2010. november
Iskolapszichológus protokoll –vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok I.: Dr. Szitó Imre: Kritikus pontok az iskolapszichológia protokoll kialakításában

2010. december
Nemesné Somlai Gitta: A segítő kapcsolat pszichológiája: az iskolapszichológus mint tanácsadó

2011. február
Iskolapszichológus protokoll –vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok II. Vitaindító: Dr. N.Kollár Katalin és Tamás Márta

2011. március (1.)
Zsíros Emese, Jármi Éva KamaszOK Az egészség- és személyiségfejlesztési prevenciós DVD anyag bemutatása

2011. március (2.)
Iskolapszichológus protokoll –vitapontok, dilemmák és megoldási javaslatok III.: A tevékenységi kör és szupervízió kérdései Vitaindító: Dr. N. Kollár Katalin és Tamás Márta

2011. április
Nagy Brigitta: Kríziskezelés az iskolapszichológusi munkában. Koncepció.

Dr. Szitó Imre: Kríziskezelés az iskolapszichológusi munkában: gyakorlati tapasztalatok egy kríziskezelés bemutatásán keresztül.

2011.május
Dr.Vass Zoltán, Dr. Perger Mónika: Kinetikus rajzvizsgálat