Szupervízió

Az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis ingyenes szupervíziót biztosít az óvoda-és iskolapszichológus kollégák számára.

Kedves Kollégák!

2015. tavaszi félévben újra lesz szupervízió, február 17-én indulnak esetmegbeszélő csoportjaink. A 2014. novemberi találkozónkon bizonyára emlékeztek rá Járó Kati listákat körözött annak felmérésére, milyen igény van két hetenként illetve  havonta találkozó esetmegbeszélő csoportokra. Nagy örömünkre 25 fő jelentkezett. A bázis a kezdeményezést befogadta és megszervezte, hogy a havi összejövetelek után  a PPK Kazinczy utcai épületében további 3 óra időtartamra a kellő számú terem rendelkezésre álljon. Terveink szerint indulna egy két hetenként találkozó csoport Járó Kati vezetésével, valamint két csoport havi összejövetelekkel, melyek irányítását Tamás Márta és Járó Kati vállalták.  A mostani találkozón ki-ki megerősítheti korábbi jelentkezését, illetve lehetnek új csatlakozók is.
A tematikus részt követően 12.20-tól az alakuló csoportok megtartják első összejövetelüket, melyen a résztvevők ismerkednek egymással, egyeztetik elképzeléseiket és akár bele is vághatnak a közös munkába. A csoportok ebben félévben, (4 hónap) kísérleti jelleggel működnek, majd a tapasztalatok elemzése után döntünk arról, milyen formában érdemes ősztől a tanév indításakor folytatni a munkát.
Rád is számítunk, várunk szeretettel.

Járó Katalin és N. Kollár Katalin