Tanszékünk története

Az Iskolapszichológia Tanszék jogelődje, az Iskolai pszichológiai Intézeti Központ egyidős a Pedagógiai Pszichológiai Karral, így „történelmi múlttal” nem büszkélkedünk. Tevékenységi körünk ennek ellenére több évtizedre nyúlik vissza. A Központ a Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetének tanárképzéssel és iskolapszichológiával foglakozó munkatársaiból és a Főiskolai Kar pszichológia oktatóiból alakult, a közös pont a munkásságunkban a tanárképzés, melyben az előbbi munkatársak a tanárképzés elméleti anyagának tartalmi megújításában vállaltak már az 1980-as években vezető szerepet, a Főiskolai Kar munkatársai a gyakorlati képzés területén rendelkeztek jelentős eredményekkel.

Az oktatás másik jelentős területe az iskolapszichológus képzés, melyben az országban elsőként nyújtunk az 1990-es évektől önálló szakirányt, valamint a pedagógiai pszichológia szakképzés, mely az óvoda- és iskolapszichológia mellett a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára is nyújt szakirányú képzést.

A tanárképzés tartalmi fejlesztése mindkét csoport munkájában jelentős volt, és ez áll munkánk központjában jelenleg is. Ennek eredménye több, a pedagógusképzésben széles körben használt tankönyv (Bernáth L., Solymosi K. szerk. (1997) Fejlődéslélektan Olvasókönyv.; Bernáth L., Révész Gy. (szerk.) (1998): A pszichológia alapjai, Mészáros A. szerk. (2002) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága). A két műhely szakmai közelségét jelzi, hogy a legutóbbi tankönyv (N. Kollár K., Szabó É. szerk. (2004) Pszichológia pedagógusoknak szerzői közt a későbbi központ oktatói mindkét részről megtalálhatóak.

A Központ kutatási tevékenységének jelentős része is a tanárképzés és iskola világához kapcsolódik.

A tanszék tevékenységi köréhez tartozik az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis működése, mely az iskola- és óvodapszichológia szakterületének szakmai műhelye.