Bemutatkozás

Az Iskolapszichológia Tanszék a pszichológia alkalmazott területei iránt elkötelezett munkatársakból áll, fő érdeklődési körünk az iskola világához, tanuláshoz, a tanárképzéshez és a családi élet pszichológiai kérdéseihez kapcsolódnak.

A tanszékünk felelős a tanárképzés pszichológiai tárgyainak oktatásáért és  a pszichológia MA Tanácsadás és Iskolapszichológia specializáció oktatásáért. A pszichológus MA képzésben  mi oktatjuk az iskolapszichológia szakterülethez tartozó tárgyakat, míg a tanácsadás  tárgyakat  a Tanácsadás Tanszék munkatársai oktatják. Oktatási feladataink a tanárképzéstől a pszichológia és pedagógia szakos képzésig széles területet fognak át. A képzés minden szintjére kiterjed a tevékenységünk a BA és MA képzéstől a szakirányú továbbképzéseken át a doktori képzésig.

A munkatársak többsége a tanárképzésben és a pszichológia szakos képzésben egyaránt végez oktatói tevékenységet.

A  pszichológus szakképzésben a Pedagógiai Szakpszichológus képzést vezetjük, amely az iskola- és óvodapszichológia valamint a gyermekvédelem számára képez szakpszichológusokat. Ez a képzés három évtizedes múltra tekint vissza.

A pedagógia szakos képzésben a BA képzés pszichológia tárgyainak tanításában, az MA képzésben a Felsőoktatás-pedagógia specializáció képzésében veszünk részt.

A tanári képzésben a pszichológia tárgyak oktatásán túl részt veszünk az összefüggő iskolai gyakorlatot kísérő szemináriumok oktatásban, és a speciális pedagógiai modulok közül a Játék- és szabadidőszervező tanár és a Család- és gyermekvédő tanár képzésben is.

A tanár továbbképzések területén is széles körű oktató tevékenységet végzünk. A tanszékünkhöz tartozik a a Fejlesztőpedagógus képzés  és a pedagógus szakvizsgával záruló képzés preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakirányának szakmai vezetése.

Kutatási területeink az alkalmazott pszichológia területéhez kapcsolódnak. A tanszék közös kutatási területe a tanárképzés, tanári pálya jellemzői, képzés hatékonyságának mérése, az iskolapszichológiában alkalmazott módszerek valamint a tanulás területéhez kötődik.

A tanszék kutatási témáihoz kapcsolódóan már négy hallgatón szerzett tudományos fokozatot és jelenleg három doktorandusz hallgatónk végez vezetésünkkel kutatásokat.